Program 5. 5. 2022 (čtvrtek)

10:30 Úvod: Doc.MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

10:30 – 12:00 Blok I. Karcinom prsu

Zimovjanová M.: 
HER pozitivni HER2 negativní BC: PADA, MONARCH E, EMERALD - 20 min.
Bielčiková Z.:
HER2 pozitivní BC: Destiny-breast-03, HER2CLIMB, DAISY - 20 min.
Petráková K.:
TNBC: Sacituzumab govitecan, KEYNOTE 522 a 355 - 20 min.
Kolářová I.:
VARIA: MINDACT - ultra low risk, OlympiaA - 15 min.

12:00 – 13:00 Satelitní sympozium společnosti Astra Zeneca

13:00 oběd

14:00 – 15:00 Satelitní sympozium společnosti MSD: Pembrolizumab – již i v léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit

Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Diskutující: prim. MUDr. Katarina Petráková Ph.D. a doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Témata k diskusi:
  • pembrolizumab v léčbě TNBC
  • pembrolizumab v léčbě karcinomu endometria
  • dostupnost imunoterapie pro nemocné s karcinomem prsu a gynekologickými malignitami

15:00 – 16:00 Satelitní sympozium společnosti Pfizer

Léčba v první linii ALK+ mNSCLC - Studie CROWN
MUDr. Libor Havel * Fakultní Thomayerova nemocnice
Léčba ALK+ mNSCLC po progresi na předchozím ALK TKI
MUDr. Leona Koubková  * FN Motol
Vývoj molekulárního testování ALK v ČR
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. * FN HK
16:00 – 16:30 coffee break

16:00 – 17:30 Blok II. Karcinom plic

Matěj R., Petruželka L.:
Potenciál tekuté biopsie u nádorů plic – PRO a PROTI - 20 min.
Petruželka L.:
Neoadjuvantní léčba resekabilního NSCLC - 15 min.
Soumarová R., Zemanová M.: 
Lokálně pokročilý neresekabilní NSCLC – možnosti léčby - 20 min.
Zemanová M.:
Novinky z European Lung Cancer kongresu 2022 - 15 min.
Petruželka L.:
Sotorasib v léčbě pacientů s KRAS G12C mutací – 20 min.

17:30 – 18:30 Satelitní sympozium společnosti BMS

18:30 večeře

Program 6. 5. 2022 (pátek)

09:00 – 10:45 Blok III. Nádory gastrointestinálního traktu

Vošmik M.:
Novinky v systémové léčbě nádoru jícnu a žaludku
Petruželka L.:
Pokroky v léčbě nádorů žlučových cest a pankreatu
Kubala E.:
Moderní léčba hepatocelulární karcinomu
Batko S.:
Kam dál v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu?
Barkmanová J.: 
Moderní léčba neuroendokrinních tumorů GIT
10:45– 11:15 coffee break

11:15 – 12:15 Blok IV. Uroonkologie & onkogynekologie

Fínek J:
Avelumab v první linii udržovací léčby UC
Poprach A.: 
RCC- adjuvance a mRCC- studie CLEAR
Fínek J.:
Maintenance léčba ovariálního karcinomu
Büchler T.:
„Genomické testy v rozhodování o léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty“
Richter I.:
Hormonálně senzitivní prostatický karcinom
Fínek J.:
Nivolumab v adjuvantní léčbě uroteliálního karcinomu – CheckMate 274

12:15 – 13: 30 Blok V. Varia

Dundr. P:
„Testování poruch homologní rekombinace“
Vošmík M: 
Update systémové léčby karcinomů štítné žlázy
Kubala E.:
Opdualag - třetí checkpoint inhibitor v kombinaci s anti-PD 1 pro léčbu maligního melanomu
Fínek J:
Cemiplimab v léčbě pokročilých nemelanomových nádorů kůže
Lakomý R.: 
Léčba diseminovaného uveálního melanomu
13:30 oběd
Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved